يادداشت ها

فرصتي تاريخي براي رساندن فرياد حق خواهي و آزادي خواهي ملت آزربايجان به گوش جهانيان

پنجشنبه 12 بهمن 1391

چند روز اخير خبري در خصوص ايجاد پئتيشني براي محكوم كردن نقض حقوق آزربايجاني ها در ايران و رسيدگي آن از طرف كاخ سفيد، در صورت رسيدن امضاء كنندگان پئتيشن به حد نصاب تا مورخه 24 بهمن، به گوش رسيد. اگرچه ظاهر امر تنها نشانگر مطرح شدن اين امر در كاخ سفيد مي باشد، اما حقيقت اين است كه اين مورد مي تواند مقدمه اي براي رساندن هر چه بهتر فرياد آزادي خواهي ملت آزربايجان به گوش جهانيان باشد، فرصتي كه تاكنون با اعمال نفوذ لابي قدرتمند فارسيسم، از دست آزربايجانيان سلب شده و موجب بايكوت صداي آنان شده بود. لذا وظيفه هر آزربايجاني مي باشد كه با امضاي پئتيشن مذكور و نيز پخش خبر آن گامي بزرگ در مطرح شدن مسئله آزربايجان در سطح جهاني اقدام كند. همچنين در مورد امضاء پئتيشن لازم به ذكر مي باشد، دوستان عزيز مي توانند، با ايجاد يك ايمئيل براي تك تك اعضاي خانواده، حساب كاربري در سايت كاخ سفيد ايجاد كرده و نسبت به امضاي پئتيشن مذكور اقدام كنند و محدوديتي در ايجاد ايمئيل و حساب كاربري مربوط به آن ايمئيل در سايت كاخ سفيد، براي افراد خانواده وجود ندارد.

آدرس پئتيشن در سايت كاخ سفيد

عكس راهنماي ايجاد كاربري و امضاي پئتيشنبؤلوم :
یازار : محمد امين


آنا یارپاق

آرشیو

Email

RSS

بلاگا گؤرهبؤلوم لر

     

سون یازیلار

باغلانتی لار

یولداش لار

آرشیو

سایغاج